Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Hondsrug College, Emmen

Op 21 november 2017 gingen op het Hondsrug College in Emmen ruim 50 docenten, leidinggevenden, HRM-adviseurs en bestuurders in dialoog over de vraag: wat is zeggenschap van leraren? En hoe voer je het gesprek over wat leraren nodig hebben om hun beroep uit te oefenen? De dialooggesprekken op deze avond, en de voornemens van meerdere deelnemers om de dialoog op hun eigen school te voeren, zijn een stap in het proces om tot een professioneel statuut te komen.

Video-impressie van de bijeenkomst
Het Hondsrug College in Emmen organiseerde een dialoogbijeenkomst over de zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren.

Stellingen
Stellingen die op hetĀ Hondsrug College worden gebruikt om collega's te prikkelen na te denken over de eigen professionele ruimte.

PresentatiesĀ 
De presentaties van Theo Zeinstra (Roelof van Echten College) en Rolf Albring van CSG Beilen.

Contactgegevens
Gerald Bossenbroek (schoolleiding)
g.bossenbroek@hondsrugcollege.nl
059-1657979