GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

Roelof van Echten College

Op het Roelof van Echten College timmeren eerst de docenten in een aantal bijeenkomsten aan het professioneel statuut. Zij discussiëren aan de hand van stellingen over wat de deelnemers verstaan onder professionaliteit en over de begrippen vakdidactiek, vakinhoud en pedagogiek. Doel is om het beeld van een ‘professionele docent’ en waar hij zeggenschap over heeft aan te scherpen. Om vervolgens tot een document te komen, waarover verder wordt gediscussieerd. Uiteindelijk worden de leidinggevenden betrokken zodat ze het statuut gezamenlijk kunnen afstemmen. Lees hier het verhaal van het Roelof van Echten College.

Stellingen
Stellingen die op het Roelof van Echten College worden gebruikt om het gesprek aan te gaan.

Tips voor andere scholen
  • Hoe organiseer je een gesprek over het professioneel statuut? Zorg ervoor dat iemand die lesgeeft het initiatief neemt.
  • Voor de effectiviteit van discussie is het handig als de organisator zelf al duidelijke onderwerpen voor de discussie op het oog heeft.
  • Zoom niet te veel in op formele terminologie. Het gaat om de gedachte erachter.
  • Nodig specifiek collega’s uit die mee willen denken. Dan gaat balletje daarna vanzelf rollen.
  • Laat zien dat hun inzet wordt gewaardeerd, Bijvoorbeeld door het inhoudelijk resultaat direct vast te leggen in een document.
  • Blijf dicht bij je eigen schoolcultuur.

Contactgegevens

Lineke de Vries
l.devries@rvec.nl  
06-53327845