GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

St. Progresso SOVOP, Amsterdam (Calantlyceum Amsterdam, Lumion Amsterdam)

Het professioneel statuut van Stichting Progresso SOVOP is het resultaat van een dynamisch proces met twee groepen docenten op elke school, de output van sessies op de Progressodag (12 juni 2018) en daarna het afrondende finetunen van het statuut met de twee groepen in zijn geheel bij elkaar. Vervolgens is het document nog een week voor consultatie voorgelegd aan het gehele personeel. Lees hier het verhaal van St. Progresso SOVOP.

Bekijk het professioneel statuut van Stichting Progresso


Inspirerende film van de Progressodag

Tips voor andere scholen  
 • Ga met de docenten in gesprek over hun werk.
 • Zorg voor variatie in die gesprekken zodat het inspirerend blijft betrek anderen zoals de Raad van Bestuur en ouders bij het professioneel statuut.
 • Betrek het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) bij het professioneel statuut.
 • Werk met andere scholen samen, we kunnen van elkaar leren.
 • Creëer een docentennetwerk per regio of per stad zoals Amsterdam, zodat docenten van elkaar leren.
Onderwerpen waarover gesproken is
 • Wat is professionele autonomie en tot waar strekt de vrijheid van de leraar?
 • Autonomie in relatie tot werkstructuur. Hoe krijgt collegialiteit vorm? Hoe neemt een team haar verantwoordelijkheid?
 • Hoe heb je invloed op de besluitvorming?
 • Kwaliteitszorg leerlingen.
 • Kwaliteitszorg leraren. Hoe borg je dat de docent zijn niveau houdt?
 • Professionalisering.
 • Werkconditie: hoe kan de docent empowered worden om het beste uit zijn professionaliteit te halen.
 • Professionele standaard: wat is dat en hoe houden we ons daaraan?
 • Levend document. Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat het professioneel statuut bij de tijd blijft en dat het in de praktijk wordt gebruikt?
 • Welke waarden maken Progresso uniek?

Contactgegevens

Ewald Weiss (bestuurder)
bestuur@sovop.nl

Jan-Mattijs Heinemeijer (directeur Calandlyceum Amsterdam)
info@calandlyceum.nl  
020-6675353

Sufayil Dönmez (directeur Lumion Amsterdam)
info@lumion.amsterdam  
020-6675353