GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

St. Scholengemeenschap Spinoza, Voorburg

Eerst wordt in een aantal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van de verschillende scholen onder begeleiding van een extern adviseur een kaderstatuut ontworpen. Daarin komen de kaders te staan die op bestuursniveau voor alle scholen gelden. De scholen gaan vervolgens met docenten dat algemene professionele statuut verder invullen voor hun eigen situatie en wensen. Lees hier het verhaal van St. Scholengemeenschap Spinoza.

Tips voor andere scholen

  • Ga van start met een clubje dat er graag over mee wil praten.
  • Betrek, bij een wat groter schoolbestuur, er direct schoolleiders en docenten bij.
  • Ga in dialoog om te onderzoeken wat in het professioneel statuut moet komen te staan. Dat is beter dan dat een schoolbestuur een voorstel doet waar anderen op mogen reageren.
  • Waak ervoor dat het niet van bovenaf wordt opgelegd.
  • Trigger mensen zelf na te denken. Ga naar de kern: waar doen we het voor, hoe kunnen wij als docent ons werk zo goed mogelijk doen en wat hebben we nodig van schoolleiding en bestuur? Onderzoek dat met elkaar.

Professioneel statuut Scholengroep Spinoza
Het Spinozabrede professioneel statuut sluit aan bij de bestaande missie en visie van de Scholengroep Spinoza en geeft houvast om per schoollocatie tot een eigen professioneel statuut te komen. Het is tot stand gekomen door de samenwerking tussen vertegenwoordigers vanuit docententeams, schoolleiding en bestuur.

Contactgegevens
Elles Driessen (directeur bestuursbureau)
drs@scholengroepspinoza.nl  
070-4199400