GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Mentoring

Wij zoeken mentoren!

Krijg jij energie van het begeleiden van startende leraren? Wij zijn op zoek naar leraren die ooit als zij-instromer zijn begonnen en die de mentor willen zijn van nieuwe zij-instromers die in het schooljaar 2024-2025 starten als leraar.  Als mentor ben je een buddy die de cultuurverschillen tussen bedrijfsleven en de wereld in een school begrijpt, die hiërarchisch op gelijk niveau staat als de mentee en daardoor een luisterend oor kan bieden. Ben of ken jij iemand die als mentor kan optreden?

Herkenning ervaringen is helpend
Zij-instromers die uit een kantoorbaan stappen om als leraar het onderwijs in te gaan, lopen tegen cultuurverschillen aan. Om te zorgen voor een zachte landing in het onderwijs koppelen we ervaringsdeskundigen) aan nieuwe zij-instromers, gebaseerd op een mentor-mentee relatie. Onderzoek laat namelijk zien dat goede begeleiding vanuit eigen ervaring de meest genoemde succesfactor is voor het laten slagen van een zij-instroom traject.

Meld je aan voor een oriënterend gesprek
Voor het schooljaar 2024-2025 zijn we op zoek naar nieuwe mentoren die één of meerdere mentees willen begeleiden. 

Als je geïnteresseerd bent of meer wilt weten, meld je dan aan voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

In het vrijblijvend (online) oriëntatiegeprek kun je vragen stellen en kun je aangeven wat jij belangrijk vindt bij de matchmaking. Als je na het gesprek nog steeds enthousiast bent, gaan we op zoek naar een of meerdere mentees. Om tot een goede match te komen tussen mentor en mentee worden er kennismakingsgesprekken ingepland. Als de matchmaking goed is gelukt, dan start het mentorschap bij de aanvang van het schooljaar 2024-2025.


Als mentor:

  • Begeleid je 3 tot 6 mentees van verschillende scholen gedurende een schooljaar;
  • Maak je zelf afspraken met je mentees over wijze, frequentie en duur van de contactmomenten;
  • Ben je benaderbaar en bied je een veilige en open ruimte voor de mentee(s) om alle onderwerpen te kunnen bespreken;
  • Ben je hulpvaardig en help je mentee(s) om doelen te bereiken;
  • Ben je begeleidend, maar niet oplossend. Als mentor geef je tips en deel je ideeën uit eigen ervaring. Je hoeft niet alles te weten. Maar wat je weet, deel je met je mentee(s);
  • Ben je meelevend en betrokken; je toont oprechte interesse in de mentee(s) en verplaatst je in de situatie van de mentee;
  • Faciliteer je intervisie tussen de mentees zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen en van elkaar kunnen leren;
  • Neem je samen met andere mentoren en met mentees deel aan leernetwerkbijeenkomsten;
  • Ben je uitdrukkelijk niet het aanspreekpunt voor didactische en pedagogische vragen, maar het maatje voor de dilemma’s uit de praktijk op de weg naar bevoegdheid;
  • Ontwikkel je jezelf in de begeleiding van (toekomstige) collega’s.

Ondersteuning
Van de mentoren verwachten we dat ze gedurende het schooljaar 2024-2025 ongeveer 40 uur beschikbaar zijn voor de begeleiding, dat komt neer op een uur per week, waarbij er in het begin waarschijnlijk intensiever contact is en naarmate het schooljaar vordert, dit wat minder frequent wordt. Uiteraard krijgen mentoren gedurende het jaar ondersteuning vanuit Voion. In september wordt er een startbijeenkomst georganiseerd voor zowel de mentoren als de mentees, in de loop van het schooljaar vindt er een tussentijdse bijeenkomst plaats. In juni evalueren we gezamenlijk wat er goed ging en wat er beter kan. Ook vragen we of je opnieuw mentor wilt worden voor nieuwe zij-instromers.

 

nieuws