GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Onderwijsarbeidsmarkt

Mentoring

Mentoring

Onderzoek laat zien dat goede begeleiding vanuit eigen ervaring de meest genoemde succesfactor is als het gaat om zij-instroom of de aanpak van langstuderen. Voion start daarom in het schooljaar 2022-2023 een project om een soepele overgang van bedrijfsleven naar het onderwijs te realiseren. In het project worden mentoren, ervaringsdeskundigen waar het om zij-instroom gaat en werkzaam op een vo-school, gekoppeld aan nieuwe zij-instromers die in het schooljaar 2022-2023 starten. De begeleiding van de nieuwe zij-instromers is specifiek gericht op het vertrouwd raken met de onderwijscultuur om onnodige uitval te voorkomen.

Ondersteuning
Uiteraard krijgen de mentoren ondersteuning vanuit Voion. Eind oktober 2022 starten we met een online kick-off bijeenkomst voor mentoren. Tijdens deze bijeenkomst bereiden we de nieuwe mentoren voor zodat ze precies weten wat er van ze verwacht wordt.

Monitoring en evaluatie
Voion zal het gehele mentoringtraject monitoren en evalueren. De vraag of de extra geboden begeleiding en intervisie in de behoefte van de zij-instromers voorziet, staat hierbij centraal. De uitkomsten zullen we op deze pagina delen.

Worden uw zij-instromers en oud-langstudeerders mentor?
Werken er in uw organisatie zij-instromers of oud-langstudeerders? Attendeer hen dan op dit project. In de flyer Word mentor! staat alle informatie over het project en wat het inhoudt om mentor te zijn. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Voion via info@voion.nl.