GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Subsidie Extra hulp voor de klas (OCW)

Inleiding

Het ministerie van OCW heeft voor de verlenging van de subsidieregeling Extra hulp voor de klas 240 miljoen extra beschikbaar gesteld. Voor het voortgezet onderwijs is een aanvullend bedrag van 56 miljoen euro beschikbaar, met een maximum bedrag van 62 euro per leerling. Via deze regeling kunnen scholen in het po, vo, mbo en hbo subsidie aanvragen voor de inzet van (extra) personeel, bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. De aanvraagperiode van de subsidie was van 1 mei tot en met 1 juni 2021.

Inzet van de subsidie
De Subsidie Extra hulp voor de klas kan voor verschillende arbeidsmarktvraagstukken op zowel de korte en lange termijn worden ingezet. Scholen in het po, vo en mbo kunnen de subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

Procedure
Scholen in het voortgezet onderwijs konden tot en met 1 juni 2021 per regio aanvragen via de penvoerder van de RAP-regio een aanvraag indienen via dus-i.nl/subsidies.

De verantwoording is in het voorjaar van 2022 ingediend. Dit was aan de hand van model G1 via de jaarrekening van de penvoerder. De penvoerder deed dit aan het einde van de subsidieperiode over het gehele toegekende subsidiebedrag. De datum hiervoor was 1 juli 2022.

Zie ook:

Inspiratie

Onderzoeken

  • Het Nationaal Programma Onderwijs in het vo

    Een verkennend onderzoek naar de effecten voor het onderwijspersoneel in het voortgezet onderwijs. Door: Voion, mei 2023.

  • Extra Hulp voor de Klas: Besteding middelen en resultaat

    Monitor- en evaluatieonderzoek naar het uitvoeringsproces en de opbrengsten van de subsidieregeling Eerste Hulp voor de Klas. Uitgave van Regioplan en ECBO in opdracht van ministerie van OCW, februari 2022

  • Extra Hulp voor de Klas: Monitor aanvraagproces

    Onderzoek naar de ervaringen van de sector (po, vo en mbo) voor wat betreft het organiseren van regionale samenwerking en het indienen van een aanvraag voor de subsidieregeling Eerste Hulp voor de Klas in het eerste aanvraagtijdvak. Uitgave van Regioplan en ECBO in opdracht van ministerie van OCW, juli 2021