VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Subsidie Extra hulp voor de klas (OCW)

Inleiding

Het ministerie van OCW heeft voor de verlenging van de subsidieregeling Extra hulp voor de klas 240 miljoen extra beschikbaar gesteld. Voor het voortgezet onderwijs is een aanvullend bedrag van 56 miljoen euro beschikbaar, met een maximum bedrag van 62 euro per leerling. Via deze regeling kunnen scholen in het po, vo, mbo en hbo subsidie aanvragen voor de inzet van (extra) personeel, bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. De aanvraagperiode van de subsidie was van 1 mei tot en met 1 juni 2021.

Inzet van de subsidie
De Subsidie Extra hulp voor de klas kan voor verschillende arbeidsmarktvraagstukken op zowel de korte en lange termijn worden ingezet. Scholen in het po, vo en mbo kunnen de subsidie aanvragen voor de volgende activiteiten:

Procedure
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen in het tweede tijdvak subsidie per regio aanvragen via de penvoerder van de RAP-regio. Er kunnen geen nieuwe regio’s gevormd worden tijdens het tweede tijdvak. Een regio kan wel worden uitgebreid met een vestiging die in het eerste tijdvak nog niet heeft deelgenomen aan de regeling.

Voor regio's die eerder een aanvraag hebben ingediend voor het eerste tijdvak, stelt Dus-i een aanvraagformulier beschikbaar met vooraf zoveel mogelijk ingevulde gegevens uit het eerste tijdvak van deze regeling. De penvoerder ontvangt deze en geeft op het aanvraagformulier aan of de gegevens kloppen en indien noodzakelijk kunnen deze vooraf ingevulde gegevens worden gewijzigd en aangevuld.

Regio’s kunnen tot en met 1 juni 2021 een aanvraag indienen via dus-i.nl/subsidies. Uiterlijk 31 augustus worden de middelen aan de regio’s uitgekeerd. De eisen voor het indienen van een aanvraag bekijken? Ga naar dus-i.nl/subsidies.

Zie ook:

Inspiratie

Onderzoeken

  • Extra Hulp voor de Klas: Besteding middelen en resultaat

    Monitor- en evaluatieonderzoek naar het uitvoeringsproces en de opbrengsten van de subsidieregeling Eerste Hulp voor de Klas. Uitgave van Regioplan en ECBO in opdracht van ministerie van OCW, februari 2022

  • Extra Hulp voor de Klas: Monitor aanvraagproces

    Onderzoek naar de ervaringen van de sector (po, vo en mbo) voor wat betreft het organiseren van regionale samenwerking en het indienen van een aanvraag voor de subsidieregeling Eerste Hulp voor de Klas in het eerste aanvraagtijdvak. Uitgave van Regioplan en ECBO in opdracht van ministerie van OCW, juli 2021