GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Regionale mobiliteitscentra

Scholen bemiddelen samen in vraag en aanbod op regionale arbeidsmarkt

Gezamenlijk centrum focust op specifieke behoeften van besturen

Door samenwerking in Regionale Mobiliteitscentra (RMC’s) kunnen HR-medewerkers van verschillende besturen gezamenlijk banen creëren, kandidaten werven en behouden. Zo matchen de schoolbesturen zelf vraag en aanbod, toegespitst op de behoefte in de regio. Dat doen ze overkoepelend voor de samenwerkende scholen en besturen.


Dit en andere waardevolle ontwikkelingen zijn de opbrengst van een workshop rondom dit thema tijdens de recente kennisdelingsbijeenkomst Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL). Een RMC biedt veel voordelen: je kunt gezamenlijk opleidingen inkopen, vacatures combineren tot volwaardige banen, zij-instromers werven, inspringen op de over- en onderformatie en het behoud van medewerkers. “Hierbij is het belangrijk om niet in te boeten op kwaliteit”, vindt bestuurslid Harry van Alphen van SCOL in Leiden. “Het mag geen plek worden voor mensen die niet functioneren; je moet je goudkarpers willen aanbieden vanuit vrijwilligheid en positiviteit”, stelt ook programmaleider Arbeidsmarkt & Mobiliteit Jack de Bruin van Voion. “Stem vraag en aanbod regionaal op elkaar af”, vindt ook Vera Lentjes, beleidsadviseur Onderwijs bij de gemeente Amsterdam. “De gezamenlijke besturen moeten vaandeldragers voor een RMC zijn”, adviseren personeelsadviseur Jan van Rosmalen van de PSG in Purmerend en bestuurder Tijmen Smit van de GSF in Laren.  

Loopbaanperspectief
In Twente/Achterhoek is zo’n RMC opgezet, vertelt Meta Schoenmaker hoofd P&O van Het Assink lyceum en intern projectleider van het RMC tijdens de kennisdelingssessie, omdat zes besturen zich te kwetsbaar voelen om bijvoorbeeld als eenpitter kwalitatief goed onderwijs en loopbaanperspectief te blijven bieden als het aantal leerlingen krimpt. Hierdoor ontstaat een overschot aan leerkrachten in bepaalde vakken terwijl er tegelijkertijd een lerarentekort is voor andere vakken. Het RMC kiest voor vrijwillige mobiliteit, om werknemers te stimuleren te blijven groeien en ontwikkelen. Ook als dat betekent dat een goede docent op een andere school wilt werken. Uiteindelijk is het doel toch om de kwaliteit van het onderwijs in de regio te waarborgen en zelfs te verbeteren. Gelukkig zijn alle betrokken scholen het hierover eens.  

Meta vertelt verder en vult de andere voordelen aan:

Formatie afstemmen op elkaar
“Het RMC regelt de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel op de betrokken scholen. Via een gezamenlijke vacaturebank maken we deze vacatures zichtbaar. De website wordt ook ingezet voor externe werving van docenten om zo gezamenlijk een vuist te maken op de regionale arbeidsmarkt. Daarnaast hebben we afspraken om een gezamenlijke formatieplanning regionaal op te zetten. Door vroegtijdig de formatie onderling op elkaar af te stemmen, kunnen we tijdig anticiperen op komende vacatures, aflopende contracten en perspectief voor (boventallige) werknemers creëren. Dat is nu al succesvol. Verder geven we nu zaken vorm als loopbaanbegeleiding, opleiding, professionalisering en zijinstroom binnen het RMC. Ook onderzoeken we of een gezamenlijke vervangerspool mogelijk is, waardoor we niet meer altijd afhankelijk zijn van bemiddelingsbureaus.”

Goede projectorganisatie
Gezamenlijke intenties en heldere doelen zijn echter niet genoeg om ook daadwerkelijk iets te realiseren. Het is ook belangrijk om een goede projectorganisatie en -structuur te hebben. Als voorloper op de subsidieregeling RAL had Voion een stimuleringsregeling voor de aanpak van het lerarentekort en andere regionale arbeidsmarktvraagstukken. Het RMC Twente/Achterhoek is hier uit voortgekomen. “De financiële bijdrage van Voion maakte het mogelijk om een externe projectleider/kwartiermaker aan te trekken. Deze externe expertise is heel waardevol, omdat we hierdoor kunnen waarborgen dat op alle scholen voldoende aandacht is voor het project en dat de voortgang wordt bewaakt.” Meta adviseert daarnaast een Voion-adviseur in te schakelen met expertise om te ondersteunen met inhoudelijke en procesmatige kennis. “Samen met Hans Schwartz en Jack de Bruin hebben we gekeken naar overeenkomsten, ambitie en naar onze arbeidsmarkt en daaruit is de aanpak voortgekomen.”  

Dankzij deze aanpak zijn in Twente/Achterhoek meters gemaakt in korte tijd. Natuurlijk zijn er ook leerpunten. Meta: “Het is soms lastig is om voldoende mankracht te krijgen voor al onze ambities. Heel simpel: als je op een school maar één HRM’-er/P&O’-er hebt, is er weinig tijd om naast het reguliere werk een project als dit te trekken. Door extra subsidie vanuit het ministerie van OCW kunnen we ook dit jaar over voldoende capaciteit beschikken om het RMC goed verder door te ontwikkelen.”

Programmaleider en regioadviseur Jack de Bruin en zijn collega’s van Voion helpen u de vorm, inhoud en gezamenlijke doelen van de samenwerking te verhelderen en keuzes te maken bij regionale samenwerking op de arbeidsmarkt. Bel/mail hem voor meer informatie, zie voion.nl/contact.  

Zie ook de andere artikelen over de kennisdelingsbijeenkomst Regionale aanpak lerarentekort >>

Lees ook: