GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

St. Werkkring (CSG Jan Arentsz in Alkmaar, Comenius College in Hilversum)

Stichting Werkkring, een samenwerkingsverband van zes schoolbesturen in Noord-Holland, ontwerpt een routekaart voor het maken van het professioneel statuut. Met behulp van de vier stappen waaruit de routekaart bestaat, gaan de verschillende scholen zelf aan de slag met hun eigen schoolspecifieke professioneel statuut. Lees hier het verhaal van St. Werkkring (CSG Jan Arentsz in Alkmaar, Comenius College in Hilversum).
Bekijk het eindverslag van de pilot van Stichting Werkkring met de professioneel statuten van Stichting Iris en van Jan Arentsz Langedijk.

Tips voor andere scholen

  • Denk er goed over na.
  • Doe het op je eigen manier en doe het goed.
  • Probeer niet anderen te kopiëren, maar maak wel gebruik van leerervaringen van anderen.

Kijkwijzer professionele ruimte
St. Werkkring maakt gebruik van de kijkwijzer professionele ruimte.

Contactgegevens
Dick Bruinzeel (voorzitter Stichting Werkkring en voorzitter CvB CSG Jan Arentsz, Alkmaar)
DBruinzeel@ja.nl  
072-5187604

Nol van Beurden (bestuurslid Stichting Werkkring en directeur-bestuurder CVO 't Gooi, Hilversum)
n.vanbeurden@cvogooi.nl
035-6216517