GP Kees Winkelman 6956 LR 1600

Imago van het docentenvak

Inleiding

Uit internationaal onderzoek van de OESO (TALIS) blijkt dat de tevredenheid onder Nederlandse vo-leraren over hun beroep groot is. Ruim 9 van de 10 leraren is tevreden met zijn of haar beroep en hiermee scoort Nederland bovengemiddeld. Het percentage leraren dat vindt dat het beroep leraar wordt gewaardeerd door de maatschappij ligt een stuk lager (40%). Dit percentage is wel hoger dan het internationaal gemiddelde (30%), maar geeft wel aan dat er nog genoeg ruimte is om het imago van het beroep te verbeteren.

Een goede leraar die ruimte krijgt om zijn vak professioneel uit te oefenen is het fundament van een goed imago. Maar er is meer voor nodig om dat imago uit te dragen. 

Campagnes:

 • Werken in het onderwijs is misschien wel het meest veelzijdige vak ter wereld. Alle aspecten van het leven komen voorbij. En dat maakt werken in het onderwijs net zo mooi, heftig en dankbaar als het leven zelf. Bekijk de mooie, eerlijke en herkenbare verhalen van het onderwijs op debaanvanhetleven.nl De campagne ‘Werken in het onderwijs. De baan van het leven.’ is een initiatief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in samenwerking met werkgevers, vakbonden, gemeenten en andere onderwijspartners.
 • Leraar24.nl gaat over het werk van leraren. Het is voor hen een interactieve plek waar ze met collega’s ervaringen delen, kunnen praten over hun vak en mee kunnen denken over onderwijs- en lerarenbeleid. Leraar.nl geeft op een transparante manier inzicht in regelgeving, nieuws en achtergronden. Ook kunnen er goede voorbeelden worden gedeeld over onderwijs en het vak van leraar.
 • En dan ben je leraar is een campagne van de reformatorische scholen. 
 • Er zijn diverse initiatieven waarbij leraren zich inzetten voor een sterke beroepsgroep en een beter imago van de leraar, zoals Leraren maken het onderwijs. Ook de Leraren van het Jaar zetten zich in om het beroep van leraar te promoten. 
 • Ook zijn er diverse regionale campagnes, bijvoorbeeld:
 • Via social media prikkelen van jonge leraren en studenten van de lerarenopleiding jongeren om op een andere manier naar het beroep leraar te kijken. Met die verhalen was de campagne Helden voor de Klas sinds de start in 2017 21 miljoen keer zichtbaar onder jongeren. Via een op maat gemaakte test konden studie- en masterkiezers ontdekken of werken in het onderwijs bij hen past. De campagne Helden voor de klas was een initiatief van het Arbeidsmarktplatform PO samen met Voion om de instroom aan de pabo en de lerarenopleidingen te vergroten. Daarmee wilde het een bijdrage leveren om het lerarentekort in het primair en voortgezet onderwijs aan te pakken. De campagne liep tot schooljaar 2018-2019. 
  • Download de infographic
  • Bekijk de eindrapportage imago-onderzoek en waardering campagne Helden voor de klas 

Meer informatie

 • Het Beroepsbeeld Leraar (mei 2024) is een beschrijving door leraren zélf over wat het beroep leraar van primair tot middelbaar beroepsonderwijs inhoudt.
 • Het Beroepsbeeld van de leraar (november 2017) biedt leraren, schoolleiders, lerarenopleidingen en het ministerie handvatten om gezamenlijk verdere stappen te zetten bij het versterken en aantrekkelijker maken van het beroep van leraar.  

Inspiratie

Onderzoeken