Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Imago van het docentenvak

Inleiding

Uit internationaal onderzoek van de OESO (TALIS) blijkt dat de tevredenheid onder Nederlandse vo-leraren over hun beroep groot is. Ruim 9 van de 10 leraren is tevreden met zijn of haar beroep en hiermee scoort Nederland bovengemiddeld. Het percentage leraren dat vindt dat het beroep leraar wordt gewaardeerd door de maatschappij ligt een stuk lager (40%). Dit percentage is wel hoger dan het internationaal gemiddelde (30%), maar geeft wel aan dat er nog genoeg ruimte is om het imago van het beroep te verbeteren.

Een goede leraar die ruimte krijgt om zijn vak professioneel uit te oefenen is het fundament van een goed imago. Maar er is meer voor nodig om dat imago uit te dragen. 

Campagnes:

  • Voion en het Arbeidsmarktplatform PO willen met de campagne Helden voor de klas de belangstelling onder studie- en masterkiezers voor het beroep van leraar vergroten. De campagne streeft er naar vooroordelen over het vak en de opleiding weg te nemen en een fris perspectief te bieden op het vak leraar. Via een op maat gemaakte test kunnen studie- en masterkiezers ontdekken of werken in het onderwijs bij hen past.
  • Leraar.nl gaat over het werk van leraren. Het is voor hen een interactieve plek waar ze met collega’s ervaringen delen, kunnen praten over hun vak en mee kunnen denken over onderwijs- en lerarenbeleid. Leraar.nl geeft op een transparante manier inzicht in regelgeving, nieuws en achtergronden. Ook kunnen er goede voorbeelden worden gedeeld over onderwijs en het vak van leraar.
  • En dan ben je leraar is een campagne van de reformatorische scholen. 
  • Er zijn diverse initiatieven waarbij leraren zich inzetten voor een sterke beroepsgroep en een beter imago van de leraar, zoals Leraren maken het onderwijs. Ook de Leraren van het Jaar zetten zich in om het beroep van leraar te promoten. 
  • Ook zijn er diverse regionale campagnes, bijvoorbeeld
Amsterdam: Lievervoordeklas.nl 
Den Haag: Leraar in de zon 
Utrecht; U voor de klas
Rotterdam: Onderwijs010

Meer informatie

Inspiratie

Onderzoeken