Voion LVO NL 1366

Verzuimcijfers 2021

De coronapandemie die begin 2020 begon, drukte ook in 2021 nog haar stempel op het onderwijs. Coronamaatregelen bepaalden ook in 2021 nog voor een groot deel de werkomstandigheden van het onderwijspersoneel. Het aanhoudende wegvallen van de fysieke contacten met leerlingen, collega’s en docenten en het (blijvend) werken met ict-middelen en onderwijsmethoden vanuit huis en/of lege klaslokalen vroeg (nog steeds) het uiterste van het aanpassingsvermogen van eenieder. Alhoewel er ook sprake was van enige ‘gewenning’ hadden corona en de voortdurende veranderingen ook in 2021 invloed op de werkdruk, de voornaamste risicofactor voor het ziekteverzuim.

De verzuimkengetallen over 2020 en 2021 moeten in het licht van deze grote veranderingen worden bekeken en beoordeeld. Dit maakt de vergelijking van de verzuimcijfers met voorgaande jaren moeilijk. Conclusies moeten dan ook met dit voorbehoud worden gelezen.

 • Het ziekteverzuimpercentage van het OP en het OOP is in 2021 ten opzichte van 2020 met 0,1
  procentpunt gedaald naar 5,3% respectievelijk 6,1%.
 • De meldingsfrequentie van het OP is in 2021 gestegen van 1,2 naar gemiddeld 1,4 keer. De
  meldingsfrequentie van het OOP is in 2021 met gemiddeld 0,9 keer gelijk gebleven aan 2020.
 • De gemiddelde ziekteverzuimduur van het OP én het OOP is in 2021 voor het tweede opeenvolgende
  jaar gestegen. Bij het OP met drie dagen naar gemiddeld 20 ziektedagen en bij het OOP met vier dagen
  naar gemiddeld 28 ziektedagen.
 • Het percentage nulverzuim, dit is het percentage werknemers dat in een kalenderjaar niet heeft
  verzuimd, bleef bij zowel het OP als ook het OOP in 2021 gelijk aan 2020 met 42% respectievelijk 53%.

Tabel: ziekteverzuimgegevens onderwijzend personeel en directie (OP) voortgezet onderwijs

Tabel: ziekteverzuimgegevens ondersteunend personeel (OOP) voortgezet onderwijs
Ziekteverzuimcijfer OOP

Verzuimcijfers uitgesplitst naar kenmerken
In het rapport Verzuimcijfers VO 2021 zijn de verzuimcijfers uitgesplitst naar personeels- en schoolkenmerken, zoals leeftijd, geslacht, aanstellingsomvang, denominatie, verstedelijking, schoolgrootte en schooltype.

Verzuimcijfers per school
De verzuimcijfers per school zijn beschikbaar via de Verzuimbenchmark-VO. In de verzuimbenchmark kunnen scholen de meldingsfrequentie en het verzuimpercentage vergelijken met dat van - qua type overeenkomstige - andere scholen.