GP Kees Winkelman 6400 2 LR 1200

St. Scholengroep Den Haag Zuid West, Den Haag

Bij Scholengroep Den Haag Zuid-West maken de docenten, onder begeleiding van de AOb, een opzet voor een professioneel statuut. Vervolgens kijkt de schoolleiding mee. Uiteindelijk moet het een gemeenschappelijk document worden waar iedereen achter staat. Het gesprek over het professioneel statuut past bij de ontwikkeling van een nieuw schoolplan. Lees hier het verhaal van St. Scholengroep Den Haag Zuid-West.

Bekijk de professioneel statuten van:

Tips voor andere scholen

  • Neem er de tijd voor. Het professioneel statuut is niet iets dat je binnen twee of drie sessies even afrondt.
  • Het moet echt tot een gesprek leiden, want het proces is belangrijker dan het product.
  • Wat helpt is het advies van een externe partij, in ons geval de AOb. Dat geeft vertrouwen bij de docenten. Je kunt het als bestuurder wel aanzwengelen, maar dan denken mensen misschien dat er iets anders achter steekt.
  • Het helpt als je het kunt verbinden aan een andere doelstelling binnen de organisatie. Anders is het een losstaand verplicht nummer: ‘Oh ja, er moet ook nog een documentje komen voor het professioneel statuut’.