Header Voion

Onderwijsarbeidsmarkt

Samenwerking bedrijfsleven

Inleiding

Een samenwerkingsprogramma tussen bedrijfsleven en het voortgezet onderwijs

Leraren gezocht in het voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs is op zoek naar extra leraren. Daarom werken bedrijven, lerarenopleidingen en scholen in het voortgezet onderwijs intensiever samen om werknemers uit het bedrijfsleven de kans te bieden om (gedeeltelijk) in het voortgezet onderwijs te gaan werken. Voion gaat alle partijen hierin ondersteunen en heeft een helpdesk ingericht waar belanghebbenden met vragen terecht kunnen: bedrijven die interesse hebben in een samenwerkingsprogramma, werknemers die willen overstappen, schoolbesturen en lerarenopleidingen. Daarnaast zullen we op termijn enkele voorbeeldaanpakken beschrijven.

Grote organisaties en bedrijven zijn steeds vaker in beweging en voor medewerkers betekent dit soms een nieuwe start. In het onderwijs kan hun ervaring goed worden overgedragen op een nieuwe generatie. Bij zo’n overstap moeten zo min mogelijk drempels worden opgeworpen. In een zogenaamd ‘lerarenpact’ kunnen bedrijven afspraken maken met schoolbesturen en lerarenopleidingen over het aanbieden van een kennismakingsprogramma en leer-werktrajecten voor hun werknemers. Dit kunnen zowel afspraken op landelijk, als op regionaal niveau zijn. Het gaat daarbij o.a. om:  
 1. Voorlichting aan werknemers over werken in het onderwijs en over het kennismakingsprogramma
 2. Geïnteresseerde werknemers volgen een kennismakingsprogramma en ontdekken of het leraarschap iets voor hen is.
 3. Werknemers die verder willen, worden uitgenodigd om te solliciteren op vacatures bij vo-scholen.
 4. Via een assessment wordt bepaald of zij geschikt zijn om leraar te worden in het voortgezet onderwijs en welk leer-werktraject hierop aansluit.
 5. Zij gaan een (verkorte) eerstegraads of tweedegraads lerarenopleiding volgen en staan in de meeste gevallen direct een deel van de week voor de klas.
Een van de organisaties die een programma ontwikkelde voor haar werknemers is Shell. Lees hier het artikel in het Opinieblad Forum over het plan van Shell.

Convenant 'Aan de slag voor de klas'
Werkgevers uit het onderwijs, lerarenopleidingen en de financiële sector hebben de handen ineengeslagen om geschikte en geïnteresseerde werknemers van banken en verzekeraars te begeleiden naar een baan in het onderwijs. Lees verder over het convenant Aan de slag voor de klas >>

Helpdesk
Bedrijven die werknemers de kans willen bieden om leraar te worden in het voortgezet onderwijs, hen hiervoor willen faciliteren en een voorlichtingsbijeenkomst of kennismakingsprogramma willen aanbieden, kunnen contact opnemen met Voion via Robert Hommen, adviseur Voion, tel.: 06 - 10074170 of e-mailadres: r.hommen@caop.nl.

Informatie voor werknemers die interesse hebben om leraar te worden:

Instrumenten

 • Handreiking Aan de slag voor de klas

  De reis van bank of verzekeraar naar een baan in het onderwijs verschilt per individu en ook tussen regio’s kan er verschil zitten in hoe de onderdelen worden aangeboden en wie daar welke rol in heeft. De handreiking Aan de slag voor de klas! beschrijft de stappen om werknemers veilig te laten oversteken naar een nieuwe carrière in het onderwijs.

 • Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort

  Handreiking voor kansrijke oplossingen lerarentekort. Uitgevoerd door CAOP, oktober 2020.

 • Handreiking Zij-instroom

  De handreiking zij-instroom laat u in zes stappen zien hoe een succesvol zij-instroomtraject op te zetten.

Inspiratie

 • High potentials voor de klas

  Het Jan Tinbergen College en RSG ‘t Rijks werken samen met Fontys Lerarenopleiding om nieuwe doelgroepen te interesseren voor een baan als docent in een bètavak. Dit project heeft cofinanciering ontvangen uit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion (2018/2019).

 • Docenten werven in het technisch domein - Rijnmond

  Hogeschool Rotterdam werkt samen met TechForce Rijnmond om met gerichte voorlichtingsacties nieuwe docenten in het technisch domein te werven. Dit project heeft cofinanciering ontvangen uit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion (2018/2019).

 • Chemie voor de Klas

  Beroepsvereniging en onderwijs slaan handen ineen tegen lerarentekort.

 • Kennismakingstraject voor high potentials

  Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan de handen ineen om nieuwe betadocenten te werven.

 • Zin in lesgeven

  Met de cursus ‘Zin in lesgeven’ kunnen zij-instromers zich serieus oriënteren op werken in het voortgezet onderwijs.

 • Job Twinning: docenten en professionals uit het bedrijfsleven leren van en met elkaar

  In de pilot 'Job Twinning' leerden 11 koppels uit het bedrijfsleven en het onderwijs van en met elkaar.

Onderzoeken