VOION Haganum 1295 2Header1

Onderwijsarbeidsmarkt

Begeleiding startende docenten

Inleiding

Begeleiding startende docenten

De eerste vijf jaren van de beroepspraktijk van leraren zijn zowel kwetsbaar als vormend. Kwetsbaar omdat de kans op uitval nog steeds vrij hoog is en vormend omdat er wel of niet een stevige basis gelegd wordt voor professionele ontwikkeling en verdieping. De meeste beginnende leraren ervaren problemen aan het begin van hun loopbaan. In de klas, met orde houden en motiveren van de leerlingen. En daarbuiten, in de relatie met collega’s en schoolleiding. Wat zijn de (belangrijkste) redenen van uitval van vo-docenten in de eerste vijf jaren? Lees hier het door Kennisrotonde geschreven antwoord.

Als minder docenten het onderwijs voortijdig verlaten, leidt dit tot minder krapte op de onderwijsarbeidsmarkt en levert dit een positieve bijdrage aan het imago van werken in het voortgezet onderwijs.  

In dit dossier vindt u informatie om de inductieperiode van startende docenten te verbeteren.

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken