Header Voion

Onderwijsarbeidsmarkt

Instroommogelijkheden

Inleiding

Er zijn verschillende manieren om als docent in het voortgezet onderwijs aan de slag te gaan.
Met een afgeronde lerarenopleiding op hbo- of wo-niveau, kan men meteen voor de klas. Met een hbo- of wo-diploma in een aanverwant schoolvak, is het mogelijk om met een verkorte opleiding een onderwijsbevoegdheid te halen. 

Wil je weten of je de talenten en vaardigheden hebt voor het onderwijs? Doe dan nu de zelftest voor zij-instromers of de zelftest voor studiekiezers op Wordleraarinhetvo.nl

Welke subsidiemogelijkheden zijn er als je van plan bent om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? In het Overzicht stimuleringsregelingen in het voortgezet onderwijs vind je door te klikken op de vragen de regelingen waar jij gebruik van kunt maken. (Open de folder in Acrobat)
Als je overweegt om in het onderwijs te gaan werken, heb je waarschijnlijk veel vragen. Op het net geopende Onderwijsloket vind je veel antwoorden. Ook zijn er recent meerdere regionale onderwijsloketten geopend. Zij bieden regionale informatie en een regionaal aanspreekpunt. Op de site aanpaklerarentekort.nl wordt een overzicht bijgehouden van de regionale onderwijsloketten.

Inspiratie

Onderzoeken